Onderzoek Biochar

Geschreven door: Drahreg74

21 mei, 2024

Erve Weusthag is onze proeftuin voor allerlei onderzoek -en educatie projecten. We zoeken daarbij steeds de samenwerking met onderwijs -en kennisinstellingen. En waar mogelijk, zoals in dit Biochar project de samenwerking met Powerspex uit Hengelo.

Wat is Biochar?

Biochar is een koolstofrijk materiaal dat ontstaat door organisch materiaal te pyrolyseren, een proces waarbij biomassa wordt verhit in een zuurstofarme omgeving. Het heeft een groeiende belangstelling gekregen in de landbouw vanwege de potentiële voordelen voor bodemgezondheid en plantengroei. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van biochar in relatie tot plantengroei:

In ons biochar onderzoek gaan we de effecten meten van biochar op de bodemgezondheid, plantengroei en opbrengst. Het onderzoek gaat uit van vijf verschillende planten die elk in 4 gelijke delen worden ingedeeld. De resultaten worden wekelijks nauwkeurig bijgehouden. Door deze gestructureerde aanpak worden nauwkeurig de effecten van verschillende hoeveelheden biochar op verschillende plantensoorten en de bodemgezondheid in de moestuin geëvalueerd.

Waarom is Biochar goed voor het milieu?
De laatste decennia is gebleken dat houtskool een positief effect op het milieu kan hebben. Onderzoek heeft deze voordelen van biochar aangetoond:

  • biochar verbetert de bodemkwaliteit van landbouwgrond
  • biochar legt CO2 vast in de bodem voor lange termijn en helpt zo klimaatverandering tegen te gaan. CO2 die in organisch materiaal zoals hout werd opgeslagen, kan in de vorm van biochar veel langer vastgehouden worden
  • biochar geeft een tweede leven aan afvalmateriaal van bossen, tuinen en voedsel

 Good Ett’n in Hengelo
Het Biochar onderzoek is een onderdeel van het project Good Ett’n dat mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van Leader, Provincie Overijssel en gemeente Hengelo. Samen met de deelnemers aan deze excursie gaan we dit project doorzetten naar de Hengelose wijken. 

Ook interessant –>