Stappenplan: Ja ik wil 
zelf een voedselplek aanleggen

Voedselplek aanmelden

Waar helpen wij bij?

Erve Weusthag helpt samen met SWB Groentuin jou, je buren en vrienden bij het realiseren van voedselplekken. Naast praktische zaken, staan hieronder de te volgen stappen.

Stap 1 
Voedselplek melden

Kijk eens op een andere manier of vanuit een andere plek naar de ruimte in je buurt. De zon, schaduw en rustplekken, Observeren is het begin van een idee en inspiratie. Houd het klein en simpel. Zoek medestanders voor draagvlak en laat het idee groeien tot een bloeiende realiteit.

 

Stap 2
Welke hulp heb je nodig?

Onze kennis en ervaringen delen we graag in praktische adviezen over: bodemgesteldheid en mogelijke grondverrijking. – een inrichtingsplan en jaarplanning. En voor zover onze voorraad strekt kunnen we tegen gereduceerde tarieven zaad -en plantgoed leveren uit onze eigen opgekweekte tuinen. Door deze voedselplekken met elkaar te verbinden ontstaat er een sociaal netwerk van voedselproductie en consumptie.

Stap 3 
Afstemming met gemeente

De juridische eigenaar van de openbare ruimte is de gemeente. Zonder toestemming van de afdeling beheer & onderhoud is het niet mogelijk een voedselplek te beginnen. We zijn met de gemeente in gesprek om de voorwaarden hiervoor transparant inzichtelijk te maken. Ondertussen kunnen we u wel in contact brengen met de juiste mensen,

Stap 4
Aan de slag!

Staan de lichten op groen dan kunnen de handen uit de mouwen.
En natuurlijk heten we u welkom bij Good Ett’n en nodigen we u uit deel te nemen aan de verschillende workshops die we door het jaar heen organiseren.

Wat regel je zelf?

1

Je bent kartrekker van je eigen initiatief, wij ondersteunen waar gevraagd en mogelijk!

2

Begin met draagvlak in de buurt en neem tijdig contact op met de gemeente

3

Grote plannen? 
Sponsors en subsidies aanvragen doe je zelf. Voor advies kun je bij ons aankloppen.

Meldt je initiatief

Stel je vragen, spui je ideeën of meldt je aan!

15 + 6 =

Vrienden